Στις σημαντικές αποφάσεις της Κύπρου για τα αδρανή υλικά, αναφέρθηκε ο Υπ. Γεωργίας στα Βραβεία Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Στις σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην Κύπρο σχετικά με τον τομέα των αδρανών υλικών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, ο οποίος ήταν ένας εκ των κεντρικών ομιλητών στην τελετή απονομής των Βραβείων Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Awards 2022), που διοργανώνεται κάθε τρία έτη, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Κύπριου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών (UEPG – Aggregates Europe), Αντώνη Λατούρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, ο κ. Καδής στην ομιλία του, κάνοντας αναφορά σε σημαντικές αποφάσεις στην Κύπρο στον τομέα των αδρανών υλικών, σημείωσε τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, την αναβάθμιση και μετονομασία της Υπηρεσίας Μεταλλείων σε Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, καθώς και τη στρατηγική για προώθηση της αειφόρου χρήσης των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για “αποφάσεις οι οποίες στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών πολιτικών την αειφόρο χρήση των πόρων, καθώς και την επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ”.

Ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε και στη στρατηγική σημασία των αδρανών υλικών στην ζωή του ανθρώπου, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την ΕΕ, αφού για την ικανοποίηση αρκετών πολιτικών της όπως της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα απαιτηθούν σημαντικές επιπρόσθετες ποσότητες αδρανών υλικών.

Επισήμανε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές η λατόμευση θα πρέπει να είναι συμβατή με την προστασία της φύσης, σημειώνοντας ότι η εξόρυξη πρέπει να αποφεύγεται σε θέσεις, που φιλοξενούν μοναδικά και απειλούμενα στοιχεία της βιοποικιλότητας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός, “συνεχάρη τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αδρανών Υλικών για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η δημιουργία του Biodiversity Indicators Task Force για την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης του αντίκτυπου της εξόρυξης στη βιοποικιλότητα, τόσο σε αποκατεστημένα όσο και σε ενεργά λατομεία”.

Αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών με το Birdlife Europe and Central Asia για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Ειδών (Species Protection Code of Contact), που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο για την προστασία της φύσης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ