«Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας!

 

Μεταξύ 19 και 27 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με θεματική «Βιώσιμα Κυκλικά Υφάσματα (Circular and Sustainable Textiles)» και σύνθημα «Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας! (Waste is out of fashion!)».

Η Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προβάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αειφορικής χρήσης των πόρων και διαχείρισης αποβλήτων στη βάση της ιεράρχησης μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, με κορύφωση των δράσεων την προτελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στην Κύπρο εθνικός συντονιστής είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό,  νθαρρύνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως Αρχές Τοπικής Διοίκησης, συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά και το ευρύ κοινό να εμπλακούν ενεργά σε δράσεις που αφορούν στη μείωση αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, καθώς και την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δράσεων είναι η 13η Νοεμβρίου 2022 μέσω της ιστοσελίδας www.ewwr.eu. Αναφέρεται επίσης πως κατά την περσινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (EWWR2021) υλοποιήθηκαν 12.489 δράσεις σε 30 χώρες, από τις οποίες οι 16 στην Κύπρο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ