Προς έγκριση στην ΕΕ η πρώτη ζωοτροφή που μειώνει τις εκπομπές μεθανίου

Πρόσθετο για ζωοτροφές που μειώνει τις εκπομπές μεθανίου από το πεπτικό σύστημα των βοοειδών έλαβε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). H Αρχή έκρινε ότι η 3- νιτροοξυπροπανόλη, την οποία σκοπεύει να διαθέσει η ολλανδική χημική εταιρεία DSM με την εμπορική ονομασία Bovaer, μειώνει τις εκπομπές και είναι ασφαλής για τις αγελάδες και τους καταναλωτές που πίνουν το γάλα των ζώων. Η γνωμοδότηση της EFSA τίθεται τώρα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να συμφωνήσει με τις χώρες-μέλη για το εάν θα εγκρίνει το Bovaer.

Το μεθάνιο, ένα άχρωμο, άοσμο αέριο που προέρχεται κυρίως από την αναερόβια αποσύνθεση οργανικής ύλης, είναι το δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι δεκάδες φορές πιο δραστικό από το CO2 στην αύξηση της θερμοκρασίας, διασπάται όμως στην ατμόσφαιρα μέσα σε λίγα χρόνια, αντί σε αιώνα, κάτι που σημαίνει ότι η δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου θα απέδιδε άμεσα οφέλη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν σήμερα τις μεγαλύτερες πηγές ανθρωπογενούς μεθανίου με μερίδιο 40%, δείχνουν στοιχεία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Μεθάνιο παράγεται για παράδειγμα από την αποσύνθεση οργανικού υλικού σε ορυζώνες, όμως το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί στο μεθάνιο που ρεύονται τα εκτρεφόμενα ζώα. Σύμφωνα με την εταιρεία DSM, το πρόσθετο για ζωοτροφές μειώνει τις εκπομπές κατά 20 με 30 τοις εκατό χωρίς να επηρεάζει την παραγωγικότητα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ