Κλιματική αλλαγή: Η ΕΕ επιστρατεύει τα δάση της για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Μάθε πως η ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση της για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση της για να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.    
Γράφημα 1

Τα δάση στην ΕΕ

 

Στην ΕΕ υπάρχουν 182 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης. Συνολικά, καλύπτουν το 43% της έκτασης της ΕΕ, με ​​7 κράτη μέλη (Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία) να κατέχουν περισσότερο από το 70% των δασικών εκτάσεων. Η δασική κάλυψη ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

 

 

Γραφική αναπαράσταση δεδομένων για την απορρόφηση των εκπομπών αερών του θερμοκηπίου από τα δάση.

Το 2018, 3.893 εκατ. τόνοι CO2 απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα. Τα δάση απορρόφησαν το 8,9% από τις συνολικές εκμπομπές αερίων του θερμοκηπίου.   
Τα δάση απορροφούν το 8,9% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Γιατί είναι σημαντικά τα δάση;

Τα δάση παρέχουν πολυάριθμες υπηρεσίες στο οικοσύστημα: βοηθούν στην προστασία του εδάφους (κατά της διάβρωσης), αποτελούν μέρος του κύκλου του νερού, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα λειτουργώντας ως οικοσύστημα πολυάριθμων οργανισμών ενώ ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα.

Τα υγιή δάση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επειδή συλλέγουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η ΕΕ λαμβάνει υπόψη αυτήν την βασική ιδιότητα των δασών στην πολιτική της για το κλίμα, χάρη στη νομοθεσία που συζητήθηκε πρόσφατα σχετικά με τον τομέα LULUCF.

 

Τί είναι ο τομέας LULUCF;

Ο τομέας LULUCF (χρήση της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομία) περιλαμβάνει κυρίως δασικές και γεωργικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις γης που έχουν αλλάξει χρήση.

Ο τομέας αυτός εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μέσω της αλλαγής στη χρήση της γης (ιδίως από δάση σε αρόσιμες εκτάσεις), αποψίλωση (αποκοπή δασών) και γεωργική γη (ζώα όπως αγελάδες ή γεωργικά εδάφη).

Πρόκειται όμως για τον μοναδικό τομέα που μπορεί να απομακρύνει το CO2 από την ατμόσφαιρα κυρίως μέσω υπαρχόντων και νέων δασών. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν το 10,9% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κάθε χρόνο.

Η  ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση της για να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.    
Γράφημα 3

Ποια είναι η πρόταση της ΕΕ;

  • Το ΕΚ θέλει να αποτρέψει τις εκπομπές που προέρχονται από την αποψίλωση των δασών
  • Θέλει να εισαχθεί η υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να αντισταθμίσει τις αλλαγές στη χρήση της γης (που προκαλούν εκπομπές CO2) βελτιώνοντας τη διαχείριση ή την αύξηση της δασικής τους κάλυψης (λόγω της απορρόφησης του CO2 από τα δάση)
  • Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο από το 2021 και μετά και είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του Παρισιού

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων

Η πρόταση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής των χρήσεων γης στα δάση είναι μία από τις τρεις προτάσεις που συμβάλλουν στην τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος. Ο τρέχων στόχος της ΕΕ είναι η μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Στις 8 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την αύξηση του στόχου μείωσης στο 60%, προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Οι άλλες δύο προτάσεις αφορούν την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και τον κανονισμό για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο οποίος καλύπτει τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, τα κτίρια και η διαχείριση αποβλήτων.

Η ΕΕ επεξεργάζεται επίσης πρόταση μείωσης των εκπομπών CO2 από αυτοκίνητα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ενημερώνεται όμως σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ