Τα μικροπλαστικά μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους του ΟΗΕ

Η σχέση του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και οι παράμετροι που την προσδιορίζουν, αποτέλεσαν κύριο αντικείμενο του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2021) που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Πενήντα οκτώ συνεδρίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συνέθεσαν το πρόγραμμα του CEST2021, το οποίο διοργάνωσαν το Global Network of Environmental Science and Technology (Global NEST) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

O Prof. Damia Barcelο από την Ισπανία, διευθυντής του Catalan Institute for Water Research (ICRA), μίλησε για την αυξημένη ρύπανση από μάκρο και μίκρο-πλαστικά στα νερά λόγω της πανδημίας του Covid-19 και αναφέρθηκε στους περιβαλλοντικούς κινδύνους με έμφαση στην απειλή στη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Barcelο, τα πλαστικά απορρίμματα από τα ποτάμια αποτελούν έως και το 40% των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων και υπολογίζονται σε πάνω από 1,2-2,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Εκτιμάται μάλιστα ότι το 2020 λόγω της πανδημίας αποτέθηκαν πάνω από 3,5 εκατομμύρια τόνοι μασκών προσώπου σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ποσότητα που είναι ικανή να δημιουργήσει έως 2,3x 1021 μικροπλαστικά μεγέθους 7:00 μ.μ. το 2021. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα υποδεικνύουν πως τα μικροπλαστικά μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του νερού, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ο Prof. Adrian Covaci από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας παρουσίασε την έρευνά του περί βιοπαρακολούθησης των αναδυόμενων ρύπων στον άνθρωπο. Στην αναφερόμενη έρευνα προσδιορίστηκε η έκθεση του ανθρώπου σε συγκεκριμένους ρύπους ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές του συνήθειες, ενώ τα αποτελέσματά της οδηγούν σε πιο ακριβή μέτρα πρόληψης, τα οποία μπορούν να μας προστατέψουν έναντι της έκθεσης σε πολυάριθμους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Ο καθηγητής Νικόλαος Μιχαλόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τόνισε πως η ελληνική πρωτοβουλία CLIMPACT μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της γνώσης για την κλιματική αλλαγή, στην παροχή λύσεων για στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων, καθώς και νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κλιματικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή είναι ένα σημαντικό «hotspot» για την κλιματική αλλαγή, της οποίας η επίδραση έχει ξεκινήσει να γίνεται σημαντική. Ο καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης, αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, παρουσίασε το ρόλο της Αναλυτικής Χημείας και της Επιδημιολογίας λυμάτων στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Τόνισε πως η επιδημιολογία λυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτενή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας ενός πληθυσμού και να υποστηρίξει τις υγειονομικές Αρχές

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ