Στον πάτο η πράσινη ενέργεια

Χαμηλή είναι η συμμετοχή της «πράσινης» ενέργειας στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κύπρο, την ώρα μάλιστα, που ενισχύονται οι απαιτήσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει η Κύπρος για να υλοποιήσει τους ευρωπαϊκούς της στόχους στο μέλλον.

Στοιχεία που εξασφάλισε η StockWatch από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καταδεικνύουν ότι η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυμαίνεται γύρω στο 11-12%, σε αντίθεση με την παραγωγή από συμβατές μονάδες που ανέρχεται γύρω στο 88%.

Σημειώνεται ότι η δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, μέχρι το 2020, αντιστοιχούσε στο 13% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο στόχος για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας αυξάνεται μέχρι και στο 40% ως το 2025, στο πλαίσιο του φιλόδοξου εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ ως το 2050.

Μεγάλο κονδύλι για στροφή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 260 MW, τα 120 MW προέρχονται από φωτοβολταϊκά  πάρκα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 0,5 MW.

Ταυτόχρονα, στην παραγωγή ενέργειας έχουν μπει δυναμικά και τα οικιακά φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια, τα οποία κατέχουν μεγάλο μέρος της πίτας της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ