Η υγεία των ανθρώπων πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών!

ΟΧΙ στην εγκατάσταση μονάδων ασφαλτικού σκυροδέματος πλησίον κατοικημένων περιοχών

 

Σε σήριαλ χωρίς τέλος τείνει να εξελιχθεί το θέμα της λειτουργίας μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Οι μαζικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των πολιτών ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αρχικές θέσεις της και να ανακοινώσει μετεγκατάσταση των υφιστάμενων ασφαλτικών μονάδων που χωροθετούνται πλησίον της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου και τον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας και στην περιοχή Σταυροβουνίου, πλησίον των Κοινοτήτων Πυργών και Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας.

Ωστόσο, δυστυχώς η κυβέρνηση συλλαμβάνεται, για άλλη μια φορά να αθετεί τις υποσχέσεις της και να μην ενεργεί με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες χωροθέτησης των μονάδων ασφαλτικού σκυροδέματος και μετά από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες να αξιολογούν τόσο τις άμεσες και έμμεσες όσο και τις σωρευτικές επιπτώσεις τους, σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στις ίδιες περιοχές.

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου καταγγέλλει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις και ειδικότερα την τακτική της «σαλαμοποίησης» που υιοθέτησε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μεγαλομετόχων στον Κλάδο. Αντί μετά από επισταμένες επιστημονικές μελέτες από ειδικούς να φροντίσει για τη χωροθέτηση των συγκεκριμένων μονάδων σε ειδικές ζώνες βαριάς βιομηχανίας, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, περιορίστηκε σε ρόλο εκτελεστικού οργάνου των βιομηχάνων.

Με κριτήριο τα μειωμένα κόστη εξασφάλισης πρώτης ύλης για τις μονάδες ασφαλτικού σκυροδέματος και τη μεγαλύτερη κερδοφορία τους, η κυβέρνηση συναίνεσε στην επιλογή περιοχών όπου λειτουργούν λατομεία, οι οποίες όμως επιβαρύνονται με πέραν των επιτρεπτών ορίων επικίνδυνους ρύπους.

Καλούμε την κυβέρνηση να εισακούσει τις προτροπές των επιστημονικών φορέων της χώρας (Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου, Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων και Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών), οι οποίοι προειδοποιούν ότι η λειτουργία ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, σε περιοχές που γειτνιάζουν με κοινότητες, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων.

Η υγεία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε στρατηγικό σχεδιασμό χωροθέτησης περιοχών για εγκατάσταση μονάδων βαριάς βιομηχανίας με τρόπο που να διασφαλίζεται αποτελεσματικά η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ