Οι κίνδυνοι από τα ιζήµατα στα φράγµατα

 

Χιλιάδες µεγάλα φράγµατα σε ολόκληρο τον κόσµο είναι τόσο φραγµένα µε ιζήµατα, που κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερο από το ένα τέταρτο της αποθηκευτικής τους ικανότητας µέχρι το 2050. Μια νέα µελέτη από το Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του ΟΗΕ για το νερό, το περιβάλλον και την υγεία διαπίστωσε ότι, µέχρι τα µέσα του αιώνα, τα φράγµατα και οι δεξαµενές θα χάσουν περίπου 1,65 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα χωρητικότητας λόγω ιζηµάτων, ποσότητα που αντιστοιχεί στη συνδυασµένη ετήσια χρήση νερού της Ινδίας, της Κίνας, της Ινδονησίας, της Γαλλίας και του Καναδά.

Τα περισσότερα από τα 60.000 µεγάλα φράγµατα του κόσµου, που κατασκευάστηκαν µεταξύ 1930 και 1970, σχεδιάστηκαν για να διαρκέσουν 50 έως 100 χρόνια. Για να αντιµετωπιστούν οι διαφαινόµενες προκλήσεις της γήρανσης των φραγµάτων, οι συγγραφείς της µελέτης προτείνουν µεταξύ άλλων: την παράκαµψη, ή εκτροπή ιζηµάτων, την εκτροπή της ροής του νερού µέσω ενός ξεχωριστού καναλιού, τον «παροπλισµό» ενός φράγµατος για την αποκατάσταση της φυσικής ροής των ιζηµάτων σε ένα ποτάµι κ.α.

Ο ΟΗΕ θα φιλοξενήσει στη Νέα Υόρκη διάσκεψη για το νερό τον ερχόµενο Μάρτιο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ