Νέα απειλή για τη Μεσογειακή Φώκια στο Πεντάκωμο, καταγγέλλει η Bird Life

ια νέους κινδύνους για τη μεσογειακή φώκια στην ακτή του Πεντακώμου, προειδοποιεί με ανακοίνωσή της η οικολογική οργάνωση Bird Life. Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι ένα νέο λιμάνι για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας, προτείνεται σε «μία περιοχή σημαντική για τη Μεσογειακή Φώκια, ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα είδη στον κόσμο», ενώ επισημαίνει ότι η περιοχή γειτνιάζει με μια προτεινόμενη για ένταξη περιοχή στο δίκτυο Natura 2000 για την προστασία της φώκιας.

«Η ανάπτυξη δεν έχει αξιολογηθεί εις βάθος και πρόκειται να εγκριθεί, προτού καθοριστεί ως προστατευόμενη μια προτεινόμενη για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 περιοχή που βρίσκεται στην ίδια ακτογραμμή. Αυτό πολύ απλά αντιβαίνει σε όλες τις καλές πρακτικές για την προστασία της φύσης στην ΕΕ», σημειώνει στην ανακοίνωση.

Ακολούθως, προσθέτει ότι «το BirdLife Cyprus θεωρεί ότι ο αντίκτυπος αυτού του νέου λιμανιού στη Μεσογειακή Φώκια και στην προτεινόμενη προστατευόμενη περιοχή δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς», επισημαίνοντας διενεργήθηκε μόνο «μία προκαταρκτική μελέτη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται πλήρης οικολογική αξιολόγηση».

Η Οργάνωση αναφέρει ότι ζητά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον καθορισμό της περιοχής ως Natura 2000, την ενδελεχή μελέτη χωροθέτησης του έργου με γνώμονα την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και να μη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση προτού παρθούν αυτά τα βήματα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ