Μονάδες διαχείρισης αποβλήτων επισκέφτηκε ο Υπουργός Γεωργίας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εφαρμογής ορθολογικών πολιτικών για τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Ανδρέα Γρηγορίου και μικρή ομάδα τεχνοκρατών, επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2020, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η επίσκεψη έγινε σε δύο μονάδες διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), την Σκύρα Βάσα Λτδ στο Μοναγρούλι και τα Λατομεία Λατούρος Λτδ στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, καθώς και τις δύο μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης δημοτικών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), που βρίσκονται στις περιοχές του Πεντακώμου και της Κόσιης. Στις επισκέψεις που έγιναν στις δύο ΟΕΔΑ παρευρέθηκαν και Πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων των Επαρχιών Λεμεσού και Λάρνακας-Αμμοχώστου, αντίστοιχα.

Κατά τις επισκέψεις του ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία που ακολουθούν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και για αιτήματα και εισηγήσεις τους για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ, συζητήθηκαν θέματα όπως η ορθολογική περιβαλλοντικά επεξεργασία για αποδοτικότερη ανάκτηση υλικών, η εξεύρεση διόδων διοχέτευσης των υλικών που προκύπτουν και η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης απόρριψης. Αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Υπουργείο για καλύτερη ρύθμιση του θέματος διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο κ. Καδής τόνισε: «Οι προσπάθειες αυτές εστιάζονται στην προώθηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων με αυστηρότερες υποχρεώσεις για τον παραγωγό των ΑΕΚΚ, αύξηση των εξώδικων προστίμων και υποχρέωση όπως οι εγκεκριμένοι μεταφορείς των αποβλήτων τοποθετούν GPS στα οχήματά τους για παρακολούθηση της θέσης στην οποία διακινούνται». Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της χρήσης των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, ο κ. Καδής επισήμανε πως προωθείται πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο που θα αποσκοπεί στην προώθηση ενός βελτιωμένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των υλικών αυτών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου, ο Υπουργός ξεναγήθηκε στη Μονάδα και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, κυριότερο από τα οποία είναι η υψηλή υγρασία που περιέχεται στο δευτερογενές καύσιμο που παράγεται ως τελικό προϊόν από τη Μονάδα. Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων που αναδείχθηκαν, ώστε η Μονάδα να αδειοδοτηθεί το συντομότερο και να λειτουργεί αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να συστήσει Ομάδα Παρακολούθησης, με ειδικούς εμπειρογνώμονες, για παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης που διέπει την ΟΕΔΑ Πεντακώμου καθώς και των τεχνικών λύσεων που έχει προτείνει ο Ανάδοχος για αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί.

Στην ΟΕΔΑ Κόσιης, ο Υπουργός ξεναγήθηκε στη εγκαταστάσεις της και συζήτησε με τον Ανάδοχο πιθανές λύσεις για περιβαλλοντικά ορθότερη αξιοποίηση του προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας που προκύπτει από τη Μονάδα, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως επικαλυπτικό υλικό στον χώρο υγειονομικής ταφής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ