Κύπρος: Σήμανση νεαρού σπιζαετού με πομπό

ισωσ σε ενδιαφερουν

Στην Κύπρο απαντάται ο σπιζαετός, επιστημονική ονομασία Aquila fasciata, ένας αετός των μεσογειακών οικοσυστημάτων της Ευρώπης, ο μοναδικός που φωλιάζει στο νησί. Η Κύπρος, παρά το μέγεθός της, έχει έναν σημαντικό πληθυσμό, γύρω στα 40 ζεύγη στις περιοχές που η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τουλάχιστον 10 ζεύγη στις κατεχόμενες περιοχές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Bonelli EastMed LIFE17 NAT/GR/000514 στο οποίο συμμετέχει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έγινε σήμανση / δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευής GPS σε νεαρό Σπιζαετό (Aquila fasciata).

Την περασμένη βδομάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Bonelli EastMed, ένας νεαρός σπιζαετός στα βουνά της Πάφου, έλαβε σήμανση και σε αυτόν τοποθετήθηκε συσκευή GPS.

 

 

 

 

«Ο σπιζαετός είναι ένα εμβληματικό είδος της κυπριακής πανίδας που κοσμεί τα βουνά μας. Πρόσφατα στην Πάφο έγινε σήμανση / δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευής GPS σε νεαρό σπιζαετό. Αυτό γίνεται κυρίως για την παρακολούθηση των νεαρών αετών μετά τη πτέρωση κι ανεξαρτητοποίηση από τη περιοχή της φωλιάς, τη ποσοτικοποίηση του ποσοστού επιβίωσης τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν, περιοχές που χρησιμοποιούν», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Ανδρέας Λυσάνδρου, Ανώτερος Θηροφύλακας στην Υπηρεσία Θήρας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Bonelli EastMed LIFE17 NAT/GR/000514 στο οποίο συμμετέχει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έγινε σήμανση / δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευής GPS σε νεαρό Σπιζαετό (Aquila fasciata).

Είναι ο δεύτερος χρόνος που γίνεται αυτή η επιχείρηση και όπως μας είπε ο κ. Λυσάνδρου, πέρσι είχαν δακτυλιωθεί και σημανθεί 11 νεοσσοί αετών στις φωλιές και ακόμα 5 αετοί που είχαν συλληφθεί αργότερα.

«Ενωρίτερα είχαν σημανθεί με πομπό 2 αετοί που είχαν αποθεραπευθεί από το Κέντρο αποκατάστασης άγριας ζωής της Υπηρεσίας μας. Σύνολο δηλαδή πέρσι 18 πομποί σε αετούς», ανέφερε.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος LIFE Bonelli EastMed. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει στην αντιμετώπιση των κρισιμότερων απειλών για τον σπιζαετό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από την Υπηρεσία Θήρας, φορείς από τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Bonelli EastMed LIFE17 NAT/GR/000514 στο οποίο συμμετέχει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έγινε σήμανση / δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευής GPS σε νεαρό Σπιζαετό (Aquila fasciata).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.  Το LIFE χρηματοδοτεί δράσεις για την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και του κλίματος.

«Το έργο έχει στόχο τη διατήρηση του σπιζαετού, προστατευόμενο και απειλούμενο είδος στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υλοποίηση δράσεων σε 24 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα και την Κύπρο για την περίοδο 2018-2023. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία Δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να καταστεί μακροπρόθεσμα δυνατή η διασφάλιση του είδους», εξήγησε ο κ. Λυσάνδρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Bonelli EastMed LIFE17 NAT/GR/000514 στο οποίο συμμετέχει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έγινε σήμανση / δακτυλίωση και τοποθέτηση συσκευής GPS σε νεαρό Σπιζαετό (Aquila fasciata).

Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για εργασίες πεδίου για τη μείωση της θνησιμότητας, την αύξηση της διαθεσιμότητας της λείας, έργα και εργασίες για διαχειριστικές δράσεις, καθώς επίσης και σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων και δημόσιων υπηρεσιών, ενημερωτικές ενέργειες για ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη διατήρηση του είδους.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Η βαφή ενός πτερυγίου ανεμογεννητριών με μαύρο χρώμα μειώνει τον θάνατο πουλιών

Η βαφή του ενός πτερυγίου των ανεμογεννητριών με μαύρο χρώμα θα μπορούσε να μειώσει τους θανάτους των πουλιών στα αιολικά πάρκα έως και 70%,...

Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Αν. Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες 2021

Για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας...

Απειλούμενα είδη στην Ευρώπη (γράφημα)

Ένα στα οκτώ εκατομμύρια είδη παγκοσμίως κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Μάθετε ποια και πόσα από αυτά τα είδη βρίσκονται στην Ευρώπη. Τα απειλούμενα είδη είναι φυτά...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ