Έκλεισαν τα μάτια σε αποκοπή 97 δέντρων στις Πλάτρες

 

Με διαδικασίες που μπάζουν από παντού δόθηκε η πολεοδομική άδεια σε εταιρεία για ανέγερση ενιαίας ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας στην κοινότητα Πάνω Πλατρών.

Η υπόθεση εξετάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία με έκθεσή της που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα συστήνει στον Έπαρχο Λεμεσού να προβεί σε καταγγελία κατά του επιβλέποντος μηχανικού των έργων στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), καθώς επίσης και του εργολήπτη των έργων αυτών στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Πραγματοποιήθηκαν ανεξέλεγκτες και παράνομες χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, πριν την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών.

• Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε γραπτώς την Πολεοδομική Αρχή για παράνομη αποκοπή 97 δέντρων, αλλά η Πολεοδομική Αρχή καθυστέρησε δέκα μήνες να εκδώσει Ειδοποίηση Επιβολής. Σημειώνεται μάλιστα ότι στο μεσοδιάστημα το Τμήμα Περιβάλλοντος έστειλε δεύτερη επιστολή για νέες επεμβάσεις (εκχερσώσεις, εκσκαφές και ισοπεδώσεις) και παράνομα ανεγειρόμενη οικοδομή.

• Παρά τα πιο πάνω το Τμήμα Περιβάλλοντος έκρινε ότι μπορούσε να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση του έργου.

• Δεν αξιολογήθηκαν οι πιθανές συσσωρευτικές επιπτώσεις, που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, ούτε και οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις ρύπανσης στον ταμιευτήρα ύδρευσης του Φράγματος Κούρη. Επίσης, δεν εξετάστηκαν οι πιθανές ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού και του εργολήπτη.

Η Εκλεκτική Υπηρεσία επισημαίνει στην έκθεσή της ότι «η νομιμοποίηση αυθαίρετων επεμβάσεων εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και ιδιαίτερα εντός της συγκεκριμένης ζώνης προστασίας, ενθαρρύνει την ανεξέλεγκτη υλοποίηση παράνομων αναπτύξεων, με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων και θα αυξήσει περαιτέρω τις σωρευτικές πιέσεις ρύπανσης του ζωτικής σημασίας ταμιευτήρα ύδρευσης Κούρη». Επισημαίνεται επίσης ότι «ενδεχόμενη ρύπανση του ταμιευτήρα ύδρευσης Κούρη, από τις ανεξέλεγκτες και παράνομες εργασίες του κύριου του έργου, αφενός παραβιάζει πρόνοιες της περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων νομοθεσίας και αφετέρου ενδέχεται να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στις δυνατότητες ύδρευσης της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι διαχρονικά αντιμετωπίζει συχνά και σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας».

 

 

Ανυπολόγιστες συνέπειες
Η Ελεγκτική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη ρύπανση του ταμιευτήρα ύδρευσης Κούρη ενδέχεται να επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στις δυνατότητες ύδρευσης της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι διαχρονικά αντιμετωπίζει συχνά και σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ