Η ΕΕ ενέκρινε τη συμφωνία για το νερό της βρύσης και απαιτούν την τήρηση της νομοθεσίας

ισωσ σε ενδιαφερουν

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου τη συμφωνία για την οδηγία για το πόσιμο νερό και ενέκρινε ψήφισμα που ζητά την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για το νερό.

Η συμφωνία με τα κράτη μέλη σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό εγκρίθηκε με 73 ψήφους υπέρ και 2 αποχές. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού της βρύσης, σφίγγοντας τα ανώτατα όρια για ορισμένους ρύπους όπως ο μόλυβδος και τα επιβλαβή βακτήρια. Στοχεύουν επίσης στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων ενθαρρύνοντας τη χρήση νερού βρύσης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί παρέχοντας νερό δωρεάν σε δημόσια κτίρια ή με χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης και σε πελάτες σε εστιατόρια, καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Ενώ οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) είναι κατάλληλη για σκοπούς και δεν πρέπει να αναθεωρηθεί, λυπάται έντονα για το γεγονός ότι τα μισά υδατικά συστήματα στην ΕΕ εξακολουθούν να μην είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι στόχοι του Η ΟΠΥ δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στην αργή εφαρμογή και στην ανεπαρκή επιβολή. Οι αρχές της προφύλαξης και ο ρυπαίνων πληρώνει δεν εφαρμόζονται σωστά και πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν εξαιρέσεις πολύ ευρέως, λένε.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της ΟΠΥ πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στις τομεακές πολιτικές, ιδίως στη γεωργία, τις μεταφορές και την ενέργεια, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με την ΟΠΥ και για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα να επιτύχουν «καλή κατάσταση» έως το 2027 το αργότερο. .

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να μειώσουν τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και ζητούν την ενσωμάτωση και εφαρμογή τέτοιων στόχων στα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους ρύπους, τις πολιτικές τιμολόγησης του νερού, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Η Ολομέλεια θα ψηφίσει για τη συμφωνία για την οδηγία για το πόσιμο νερό και για το ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα κατά τη σύνοδό της στις 14 – 17 Δεκεμβρίου.

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

20+1 Γύπες στους ουρανούς της Κύπρου

Η προσθήκη ενός ακόμη Γύπα σε έναν τόσο μειωμένο πληθυσμό όπως αυτόν της Κύπρου μόνο καλά νέα μπορεί να σημαίνει για την επιβίωση του...

Παιδιά που ζουν με σκυλιά έχουν καλύτερη συναισθηματική ανάπτυξη

23% λιγότερο πιθανό να έχουν δυσκολίες στη συναισθηματική έκφραση και στις κοινωνικές επαφές Καλύτερη η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών που μεγαλώνουν σε σπίτια με σκύλους. Τα...

Συμβουλές για το σπίτι: Στην κουζίνα

Με απλές κινήσεις στο σπίτι σας, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα και να συμβάλετε στην προστασία του κλίματος μειώνοντας τις εκπομπές σας.   Αγοράζετε συσκευές...
Frezy Lac Cream e1589827104269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613