Κομισιόν: 8 προειδοποιήσεις και μια παραπομπή στο Δικαστήριο ΕΕ για την Κύπρο

ισωσ σε ενδιαφερουν

Οκτώ προειδοποιητικές επιστολές, μία (1) αιτιολογημένη γνώμη και μία (1) παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε η Κομισιόν στο πλαίσιο των μηνιαίων αποφάσεων διαδικασιών επί παραβάσει.
Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο να μεταφέρει σωστά στην εθνική νομοθεσία όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (οδηγία NEC). Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την απαίτηση της Οδηγίας να ενημερώνει το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας τέσσερις μήνες για να διορθώσουν την κατάσταση, διαφορετικά θα ακολουθήσει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92 / ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 με την οδηγία 2014/52 / ΕΕ. Η οδηγία διασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον των δημόσιων και ιδιωτικών έργων αξιολογείται πριν εγκριθούν. Στην περίπτωση της Κύπρου, η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διαβούλευση με το κοινό, όπως απαιτείται από την οδηγία, ούτε υποχρεώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές πληροφορίες διατίθενται στο κοινό με πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή δίνοντάς τους τέσσερις μήνες για την επίλυση των προβλημάτων.

Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για την αποτυχία της κοινοποίησης σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις για παιδιά ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες (Οδηγία (ΕΕ) 2016/800). Τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της μικρής ηλικίας τους. Έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του τι διακυβεύεται και δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν το νόμο και τα δικαιώματά τους. Η παρούσα οδηγία παρέχει ειδικά δικαιώματα σε παιδιά που είναι ύποπτοι και κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελική καταδίκη. Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες για να απαντήσει, αλλιώς ακολουθεί παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν έστειλε επιπλέον προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς το κράτος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

“Τα πρόσφατα σκάνδαλα ξεπλύματος χρημάτων αποκάλυψαν την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Τα νομοθετικά κενά που συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοοικονομικού μας συστήματος”, αναφέρει η Κομισιόν.

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Καταγράφηκε η πιο τοξική ημέρα στο Νέο Δελχί

Είναι γνωστό πως το Νέο Δελχί είναι η πρωτεύουσα με τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, την Πέμπτη ωστόσο έζησε την πιο τοξική του ημέρα,...

Η επαφή με ένα κατοικίδιο μειώνει την ορμόνη του στρες!

Τι δείχνουν έρευνες σχετικά με την επαφή μας με τα κατοικίδια. Εάν έχετε κατάθλιψη, δείτε με ποιους τρόπους μπορούν να σας βοηθήσουν τα κατοικίδια...

Τροποποιητικός νόμος για την παράνομη παγίδευση

Ένας νέος, πολυσυζητημένος τροποποιητικός νόμος βρίσκεται τις μέρες αυτές ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε αυτόν έχουν συμπεριληφθεί δύο από τις χειρότερες προτάσεις που...
Frezy Lac Cream e1589827104269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613