Διαβούλευση για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση

ισωσ σε ενδιαφερουν

Η στρατηγική, την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή αργότερα αυτό το έτος, θα βασιστεί στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030, καλύπτοντας την ολόκληρο τον δασικό κύκλο και να προωθήσει τις πολλές υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση.

Θα στοχεύσει επίσης στη διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών δασών που συμβάλλουν σημαντικά στη βιοποικιλότητα και τους κλιματικούς στόχους, στη μείωση και τον έλεγχο των φυσικών καταστροφών, στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και στην υποστήριξη μιας κυκλικής βιοοικονομίας και αγροτικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, η στρατηγική θα βοηθήσει την ΕΕ να εκπληρώσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις και θα αποτελέσει τη βάση μιας συνεπούς και ολιστικής προσέγγισης για τα δάση. Πρέπει να επιτρέψει την ισχυρή ηγεσία της ΕΕ διεθνώς, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη COP15 για τη βιοποικιλότητα στο Kunming και στο πλαίσιο της ατζέντας αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών το 2030, της συμφωνίας των Παρισίων, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και της σύμβασης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Η διαβούλευση επιδιώκει τις απόψεις των πολιτών, οικονομικοί φορείς και όλοι οι άλλοι παράγοντες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δάση μας, ιδίως σε σχέση με το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τις αγροτικές περιοχές, την κοινωνικοοικονομική ευημερία και τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών.

Εξετάζει επίσης τον τρόπο κινητοποίησης των μέσων στήριξης της ΕΕ, της παρακολούθησης των δασών, των βιομηχανιών που βασίζονται στα δάση και του στόχου της ΕΕ για φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030, διασφαλίζοντας παράλληλα την παγκόσμια ηγεσία της ΕΕ.

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Αυξήθηκε η αξία της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα το 2020

Η συνολική αξία της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα αυξήθηκε κατά 20% πέρυσι σε ρεκόρ 229 δισεκατομμυρίων ευρώ (277 δισεκατομμύρια δολάρια) σχετικά με την αναμενόμενη σύσφιξη...

Νέα έρευνα δείχνει πως η γάτα σου είναι άπιστη

Νέα έρευνα από την Ιαπωνία δείχνει πως οι γάτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον φίλο από τον εχθρό σου. Μην κάνουμε πως δεν το έχουμε...

9 ζώα που κατέχουν εντυπωσιακά ρεκόρ σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες

Aν και ποικίλλουν σε μέγεθος, σχήμα και είδος, τα ζώα που ακολουθούν έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Είναι όλα κάτοχοι παγκόσμιου ρεκόρ. Από ένα καλαμάρι με...
Frezy Lac Cream e1589827104269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613