Quantcast

Η ΟΠΟΚ συνυπογράφει Κοινή Διακήρυξη για την Προστασία της Χερσονήσου Ακάμα

Η Χερσόνησος του Ακάμα να διαφυλαχθεί ως αναπόσπαστο και σημαντικότατο τμήμα της κοινής μας, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς!

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) [1], η οποία αποτελεί το συντονιστικό φορέα 21 περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων, συνυπογράφει την Κοινή Διακήρυξη για την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, το κείμενο της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την τελευταία συνεδρία της  Συντονιστικής Επιτροπής της ΟΠΟΚ στην οποία συμμετέχουν ως ισότιμα  μέλη όλες οι οργανώσεις – μέλη της [2].

Σύμφωνα με την Κοινή Διακήρυξη, η Χερσόνησος Ακάμα αποτελεί μία από τις τελευταίες παράκτιες περιοχές προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής μας, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Mε βάση τις Συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ολόκληρη η Χερσόνησος Ακάμα πρέπει να κηρυχθεί σε Εθνικό Πάρκο, Απόθεμα Βιόσφαιρας ή προστατευόμενη περιοχή με αντίστοιχο διεθνές καθεστώς προστασίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη άμεσης και επαρκούς αντιπροσώπευσης σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων, καθώς και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Ωστόσο, ο σχεδιασμός που προωθείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ακάμα, δεν συνάδει με το στόχο της ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και μακροπρόθεσμης προστασίας της Χερσονήσου Ακάμα, καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης, ευημερίας και ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων.

Ως εκ τούτου, οι οργανώσεις μέλη της ΟΠΟΚ ενώνουν τη φωνή τους και απαιτούν την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, μέσω των ακόλουθων αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων από την πολιτεία:

1. Κήρυξη ολόκληρης της Χερσονήσου Ακάμα σε Εθνικό Πάρκο, Απόθεμα Βιόσφαιρας ή προστατευόμενη περιοχή με αντίστοιχο διεθνές καθεστώς προστασίας.

2. Αποτροπή της ανέγερσης διάσπαρτων αναπτύξεων και ασύμβατων έργων στην Χερσόνησο Ακάμα. Οποιεσδήποτε υποδομές εστίασης, αναψυχής και διανυκτέρευσης πρέπει να χωροθετούνται εντός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να είναι οι βασικοί αποδέκτες των πολλαπλών ωφελημάτων που θα προκύψουν από την αειφόρο ανάπτυξη της Χερσονήσου Ακάμα.

3. Άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και τερματισμός των επιβλαβών δραστηριοτήτων, κατεδάφιση παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός ή/και πλησίον του ΕΔΠ Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα.

4. Υλοποίηση της στρατηγικής και του συνόλου των κοινωφελών έργων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Κοινοτήτων Ακάμα και του Δήμου Πέγειας.

5. Θεσμοθέτηση ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης ολόκληρης της περιοχής που εμπίπτει στα όρια του Δικτύου Natura 2000, στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποτελεσματική διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, την προστασία του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη της περιοχής, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών, την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και τη βέλτιστη διαχείριση της περιοχής, όπως καθορίζεται από τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα, καθώς και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση της Χερσονήσου Ακάμα, ημερομηνίας 11.01.2016.

6. Απαλλοτρίωση των περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών που εμπίπτουν εντός του ΕΔΠ Ακάμα, κήρυξη τους σε κρατική δασική γη και ένταξη τους στο ΕΔΠ Ακάμα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Άμεσος καθορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που προβλέπονται από τα ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης, έτσι ώστε να αποκτήσουν νομικά δεσμευτική ισχύ, μέσω της έκδοσης Διαταγμάτων κήρυξης της περιοχής ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), καθορισμού μέτρων προτεραιότητας για την περιοχή ΕΖΔ Χερσόνησος Ακάμα, Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής για την περιοχή ΕΖΔ Χερσόνησος Ακάμα, καθώς και Προστασίας και Διαχείρισης των Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων για την περιοχή ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα.

8. Υλοποίηση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, στη βάση των διαχειριστικών μέτρων και των προβλεπόμενων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα (π.χ. απαγόρευση ασφαλτόστρωσης, μη υλοποίηση άλλων έργων δημόσιας υποδομής, όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και αποχέτευση, μη εγγραφή υφιστάμενων δρόμων στο δημόσιο οδικό δίκτυο, απαγόρευση ανοίγματος νέων δρόμων, απαγόρευση εγγραφής μη εγγεγραμμένων οδικών προσβάσεων, κτλ).

9. Υποβολή του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα, καθώς και των Τοπικών Σχεδίων Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας, σε Στρατηγική και Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση), με βάση το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εναρμονιστική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τη δημιουργία τετελεσμένων, μέσω προειλημμένων Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

10. Συναξιολόγηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρουν στο περιβάλλον το Σχέδιο Αειφόρου  Ανάπτυξης ΕΔΠ Ακάμα και τα υπό εκπόνηση Τοπικά Σχέδια Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες πολιτών και τις άτυπες ομάδες δράσης, τις συνδικαλιστικές, πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία να συνταχθούν με τις προσπάθειες των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ώστε να απαιτήσουμε από κοινού την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα και τη λήψη όλων των αναγκαίων και νόμιμων μέτρων για τη διασφάλιση των αιτημάτων μας.

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τους σχεδιασμούς της και να αντιμετωπίσει την Χερσόνησο Ακάμα ως μία ενιαία περιοχή, ιδιαίτερης οικολογικής και πολιτιστικής αξίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη, ευημερία και ανάδειξη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή της ΟΠΟΚ αποφάσισε τα ακόλουθα:

I. Ανάρτηση της Κοινής Διακήρυξης για την Προστασία της Χερσονήσου του Ακάμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελληνικά – Τουρκικά) και στην Αγγλική.
II. Διοργάνωση διαδικτυακής εκστρατείας συλλογής υπογραφών για στήριξη των αιτημάτων της Κοινής Διακήρυξης.
III. Περαιτέρω κινητοποιήσεις και δράσεις διαμαρτυρίας, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού.
IV. Η ανάληψη των πιο πάνω πρωτοβουλιών γίνεται στα πλαίσια πολυδιάστατων δράσεων της ΟΠΟΚ για την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, χωρίς να αποκλείονται οποιεσδήποτε δράσεις και με άλλους φορείς, στη βάση συμφωνηθέντος πλαισίου κοινών θέσεων.

Σημειώσεις προς συντάκτες/ριες:
[1]  Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) ιδρύθηκε το 1988 και συνενώνει 21 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Κύπρο, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού. Η ΟΠΟΚ συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των οργανώσεων μελών της, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με τις αρχές ίδρυσής της. Οι οργανώσεις μέλη διατηρούν τη λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία. Η ΟΠΟΚ δεν αποτελεί πολιτικό κίνημα και επιδιώκει μέσω της δράσης της να διαφυλάσσει τον υπερκομματικό της χαρακτήρα, όπου δε κρίνεται χρήσιμο, για σκοπούς προώθησης των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκε, συνεργάζεται με όλους τους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ΟΠΟΚ είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την πολιτεία και συμμετέχει στις πλείστες επιστημονικές, τεχνικές και συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η ΟΠΟΚ καταθέτει απόψεις και εισηγήσεις σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκπροσωπείται στη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία της Παράλληλης Βουλής. Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές, επιστημονικές, τεχνικές και συμβουλευτικές επιτροπές, η ΟΠΟΚ εν δυνάμει μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πληθώρα θεμάτων, τα οποία άπτονται της προστασίας και διαχείρισης της κοινής μας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
[2] Η ΟΠΟΚ συνενώνει τις ακόλουθες 21 ΜΚΟ από όλη την Κύπρο:
1. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λευκωσίας
2. Επιτροπή Λεμεσού για το Φυσικό Περιβάλλον
3. Επιτροπή Πρασίνου και Καθαριότητας Πάφου
4. Οικολογική Κίνηση Κύπρου
5. Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα
6. Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
7. Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
8. Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου
9. Περιβαλλοντικό Κίνημα Λάρνακας
10. Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας
11. Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής Κύπρου (Cyprus Wildlife Society)
12. Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας Αμμοχώστου
13. Φίλοι της Γης Κύπρου (Friends of the Earth Cyprus)
Συνδεδεμένα Μέλη
14. Αναρριχητικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορφές
15. Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
16. Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος Λεμεσού
17. Παγκύπρια Περιβαλλοντική Κίνηση Εναρμόνιση
18. Περιβαλλοντικός Όμιλος Ακρωτηρίου
19. Σχοινοσυντροφιά
20. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγλαντζιάς
21. Φίλοι της Φύσης Κύπρου (Friends of Nature Cyprus)
_______________________________________________________________

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ