Τι λέει ο κανονισμός για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις εκπομπών των αερίων;

ισωσ σε ενδιαφερουν

Τον Οκτώβριο του 2014, το Συμβούλιο υιοθέτησε πλαίσιο για τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020-2030.

Το πλαίσιο 2030, θέτει δεσμευτικό στόχο για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% κάτω των επιπέδων του 1990 έως το 2030, με τη μείωση σε τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία, οι υποδομές και η διαχείριση αποβλήτων να ανέρχεται στο 30% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Περίπου το 60% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ προέρχεται από αυτούς τους τομείς. Οι παραπάνω δεσμευτικοί στόχοι τέθηκαν και στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισίου.

Ο κανονισμός, καθορίζει υποχρεωτικούς στόχους στις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών για τις χώρες της ΕΕ, για την περίοδο 2013-2030, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη θα

συμμετέχουν στις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τον Απρίλιο του 2018 οι Ευρωβουλευτές υιοθέτησαν έναν νέο κανονισμό, που θα αποτελέσει το διάδοχο του προηγούμενου κανονισμού. Ο κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες συνεισφορές των χωρών της ΕΕ στις μειώσεις των εκπομπών την περίοδο 2021-2030, καθώς και την ετήσια κατανομή των εκπομπών αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου.

Ποιοί είναι οι προτεινόμενοι εθνικοί στόχοι;

 

Η δυνατότητα περικοπής εκπομπών διαφέρει από χώρα σε χώρα, γι’ αυτό ο καθορισμός των στόχων βασίζεται στο ΑΕΠ της κάθε χώρας. Οι στόχοι για το 2030 κυμαίνονται από 0% έως 40%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 και είναι εναρμονισμένοι με τον γενικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 30%.

 

Χώρα Στόχος 2030
Λουξεμβούργο -40%
Σουηδία -40%
Δανία -39%
Φινλανδία -39%
Γερμανία -38%
Γαλλία -37%
Βρετανία -37%
Ολλανδία -36%
Αυστρία -36%
Βέλγιο -35%
Ιταλία -33%
Ιρλανδία -30%
Ισπανία -26%
Κύπρος -24%
Μάλτα -19%
Πορτογαλία -17%
Ελλάδα -16%
Σλοβενία -15%
Τσεχία -14%
Εσθονία -13%
Σλοβακία -12%
Λιθουανία -9%
Πολωνία -7%
Κροατία -7%
Ουγγαρία -7%
Λετονία -6%
Ρουμανία -2%
Βουλγαρία 0%

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Καθορίζεται μία πορεία μείωσης εκπομπών, την οποία τα κράτη μέλη θα ακολουθούν για να μειώσουν με σταθερό ρυθμό τις εκπομπές τους από το 2021 έως το 2030.

 

Θα δημιουργηθεί απόθεμα ασφαλείας συνολικού ύψους 105 εκατομμυρίων τόνων, ισοδύναμου CO2, που θα είναι διαθέσιμο το 2032. Στόχος είναι να βοηθήσει τις λιγότερο εύπορες χώρες της ΕΕ να επιτύχουν τους στόχους τους. Το απόθεμα θα είναι διαθέσιμο μόνο εάν η ΕΕ επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2030 και μόνο κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

 

Ωστόσο, θα υπάρχει κάποια ευελιξία, καθώς για παράδειγμα τα κράτη μέλη θα μπορούν να δανείζονται, να μεταφέρουν ετήσιες κατανομές εκπομπών μεταξύ τους, από τον ένα χρόνο στον άλλο.

 

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

H ΕΕ επενδύει 121 εκατ. ευρώ σε έργα για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 121 εκατ. ευρώ σε νέα ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση...

Γνωριμία με τον Αντζουλόβατο, το φυτό του Αυγούστου

Πολλοί έχουμε συναντήσει τον Αντζουλόβατο στις εξορμήσεις μας στη φύση, αφού είναι κοινό ιθαγενές είδος της Κύπρου, που απαντά σε ψηλούς και χαμηλούς θαμνώνες,...

Υπολογιστής εξοικονόμισης ενέργειας

Θέλεις να εξοικονομείς ενέργεια και χρήματα εύκολα;  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και το Περιβαλλοντικό Γραφείο της...
Frezy Lac Cream e1589827104269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613