Σχέδιο δράσης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων

 

Σχέδιο δράσης με τίτλο «Σύγχρονη επαγγελματική ανάπτυξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου είπε πως ο στόχος μας είναι η προώθηση των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων και η ποιότητα και η ασφάλεια στην εργασία. Το σχέδιο δράσης, ανέφερε, βασίζεται στην προώθηση της σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, της εξειδίκευσης και της πιστοποίησης και της κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης.

«Κατά την επόμενη χρονιά θα συμμετάσχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης μερικές δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, οι οποίοι θα ανέλθουν σε 100 χιλιάδες. Θα αξιοποιηθούν υφιστάμενοι πόροι του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίοι ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπρόσθετοι πόροι ύψους 3 εκατ. ευρώ», ανέφερε.

Ο κ. Παναγιώτου επεσήμανε πως το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με τον Υφυπουργό Έρευνας, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, «καθώς στο επίκεντρο της ανάπτυξης της οικονομίας βρίσκονται οι άνθρωποι τους οποίους θα εφοδιάσουμε με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες στον σύγχρονο κόσμο πρέπει να είναι πράσινες και ψηφιακές».

Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στις δικές της δηλώσεις είπε πως στο σχέδιο περιλαμβάνονται δραστηριότητες και πολιτικές που έχουν να κάνουν με τους νέους και το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου, αλλά και ευρωπαϊκά. Εντός του σχεδίου, ανέφερε, περιλαμβάνονται δράσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα βοηθήσουν το στόχο που είναι η μετάβαση από ένα σύστημα πιο αναχρονιστικό και λιγότερο εστιασμένο στις δεξιότητες σε ένα σύστημα που επιτρέπει στους μαθητές, μαθήτριες και στους νέους να αναδείξουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα ταλέντα τους μέσα από τις δράσεις που ήδη έχουν εξαγγελθεί.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρίας, σημείωσε στις δηλώσεις του πως σκοπός του σχεδίου είναι η ανάπτυξη και συνεχής αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων και των απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών.

Τέλος, η Επίτροπος Μαρία Παναγιώτου δήλωσε πως σε αυτή την εποχή είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι απλώς ένα επιπλέον θέμα στην καθημερινότητά μας, αλλά μια οριζόντια πτυχή σε κάθε δράση και σε κάθε επιλογή μας.

 

 

Οι πανευρωπαϊκοί στόχοι
Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα δώσει νέα ώθηση για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2030», σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και τουλάχιστον το 78% να εργάζονται. Η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Πυξίδας 2030, σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων πρέπει να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον 20 εκατ. ειδικοί του τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στην ΕΕ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ