Η Κύπρος έχει τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη

Δήλωση Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Καδή αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα των νερών κολύμβησης για το 2019

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα τελικά αποτελέσματα αναφορικά με την ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ευρώπης. Πρόκειται για την ετήσια αξιολόγηση των ευρωπαϊκών κολυμβητικών περιοχών που δείχνει πόσο καλά εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις περιοχές κολύμβησης που θα επιλέξουν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτά, η Κύπρος διαθέτει τα καλύτερα, τα πιο ποιοτικά νερά κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη για το 2019. Συγκεκριμένα, η Κύπρος είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Οδηγίας για την Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης. Τα νερά κολύμβησης της Κύπρου αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας με ποσοστό συμμόρφωσης 99,1%, τοποθετώντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστρία, με 98,5%, στην τρίτη θέση η Μάλτα, με 97,7%, και μετά η Ελλάδα, με 95,7%.

Η άμεση σχέση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με την υγεία και το περιβάλλον είναι αυτονόητη για την Κύπρο. Υπάρχει, επίσης, άμεση συσχέτιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τον τουρισμό και επομένως τα άριστα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την υγεία των λουομένων και το περιβάλλον αλλά και την οικονομία της Κύπρου, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα της θάλασσας μας και την τουριστική δραστηριότητα.

Για την κολυμβητική περίοδο του 2019, δηλαδή από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019, έτυχαν παρακολούθησης 112 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της Ελεύθερης Κύπρου σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια δειγματοληψία πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου. Η φετινή πρωτιά της Κύπρου δεν είναι τυχαία, αφού από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή και παρακολουθεί ανελλιπώς την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Αυτή η συνεχιζόμενη επιτυχία και πρωτιά που τιμά την Κύπρο, οφείλεται στη συνεχή επαγρύπνηση και στην άψογη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος, που έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της Οδηγίας, με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Υπηρεσίες αυτές αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ