Έρευνα της Eurostat παρουσιάζει τους κύριους δείκτες της ΕΕ για ενέργεια και περιβάλλον

ισωσ σε ενδιαφερουν

Το πολυθεματικό στατιστικό βιβλίο «Στατιστικές ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συνόλων δεδομένων που συλλέγει η Eurostat. Παρουσιάζει τους κύριους δείκτες της ΕΕ για την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ.

Η τελευταία έκδοση παρέχει ανανεωμένα στοιχεία από δεδομένα μέχρι το 2019, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ενώ ορισμένοι δείκτες περιλαμβάνουν επίσης δεδομένα για τις συνεργαζόμενες χώρες, και τις υποψήφιες χώρες και τους πιθανούς υποψηφίους στην ΕΕ.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως η Πράσινη Συμφωνία και η ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το κλίμα, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα.

 

Για να σχεδιαστούν, να εφαρμοστούν και να παρακολουθηθούν αυτές τις πολιτικές της ΕΕ, υπάρχει ανάγκη για στατιστικές υψηλής ποιότητας στον τομέα του περιβάλλοντος – όπως περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο της πρόσφατα δημοσιευμένης έκδοσης “Στατιστικές ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος” στα αγγλικά.

Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, κυκλική οικονομία, ροές υλικών και παραγωγικότητα πόρων, παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων, παραγωγή και κατανάλωση χημικών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα, το νερό, την οικονομική δραστηριότητα του περιβαλλοντικού τομέα, περιβαλλοντικοί φόροι και δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Untitled
Κάποια συνοπτικά ευρήματα της έκθεσης αναφέρουν

  • Λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 21% μεταξύ 1990 και 2018
  • Όλα τα κράτη μέλη πέτυχαν την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών σε στόχο 22.5%, με ρυθμό ανακύκλωσης 41.7%
  • 492 kg δημοτικών απορριμμάτων κατ’ άτομο να έχουν παραχθεί στην ΕΕ το 2018 από τα οποία ανακυκλώθηκε το 47,4%
  • 18% της επιφάνειας της ΕΕ ήταν προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 το 2019
πηγηenvinow.gr

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά της αδειοδότησης έργων – Θα στερείται νομικής βάσης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού)...

Μαγική “θάλασσα” από σύννεφα στον ουρανό της Αυστραλίας

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο είχε την ευκαιρία να καταγράψει ένας άνθρωπος στον ουρανό της δυτικής Αυστραλίας. Ένας θεαματικός σχηματισμός από σύννεφα φάνηκε να "ρέει" πάνω...

Από τα Λεύκαρα το φυτό του Απρίλη – «Αστράγαλος ο μακρόκαρπος, υποείδος των Λευκάρων»

Ο Αστράγαλος ο μακρόκαρπος υποείδος των Λευκάρων (Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis) είναι ένα σπάνιο φυτό που απαντά αποκλειστικά στην Κύπρο. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής...

gree web banner 300x250 1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613