Eνίσχυση των ΑΠΕ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι υπουργοί 10 χωρών-μελών

ισωσ σε ενδιαφερουν

Την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ΑΠΕ –και ιδίως της αιολικής και ηλιακής ενέργειας- σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 2 τρις. ευρώ που απαιτούνται την επόμενη 30ετία για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 και να αναδειχθεί ο κλάδος σε βασικό μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας στην μετα-κορωνοϊό εποχή ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι υπουργοί 10 χωρών-μελών της Ένωσης.

Η επιστολή εστάλη στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton και την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson από τον Λιθουανό υπουργό Ενέργειας, Zygimantas Valciunas. Την συνυπογράφουν η Ελλάδα (δια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά), η Αυστρία, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Ισπανία.

«Είναι κρίσιμο να παραμείνουν βασικοί κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΑΠΕ στην Ευρώπη, τόσο για να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους, όσο και για να φέρουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη στους πολίτες μας. Αυτό στηρίζει επίσης την επιδίωξη της Ευρώπης να επιτύχει τεχνολογική ανεξαρτησία σε στρατηγικούς τομείς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Επισημαίνεται ότι η ΕΕ είναι ήδη έδρα κατασκευαστικών εταιρειών διεθνούς εμβελείας στον κλάδο των ΑΠΕ και κατέχει το 40% όλων των πατεντών στον κλάδο.

Στην αιολική ενέργεια, πέραν των χερσαίων αιολικών, η ΕΕ καλείται να αναπτύξει θαλάσσια αιολικά πάρκα (με έμφαση στις πλωτές πλατφόρμες) και δημιουργώντας συνέργειες με άλλες μορφές θαλάσσιας ενέργειας. Στην ηλιακή ενέργεια, οι υπουργοί προτρέπουν την ΕΕ να δώσει έμφαση σε κυκλικές λύσεις και αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως καινοτόμα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σταθμών και θερμικής ενέργειας σε βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής, τεχνολογίες που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση της γης και φυσικά τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που επιτρέπουν την μέγιστη αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπογράφοντες ζητούν από την Κομισιόν να δρομολογήσει γρήγορα τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην πράσινη οικονομική ανάκαμψη:

  • Να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα η Βιομηχανική Συμμαχία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Industry Alliance) και να συμπεριληφθούν στο Βιομηχανικό Φόρουμ εκπρόσωποι από όλο το «φάσμα» των ΑΠΕ
  • Να αναγνωριστούν οι ΑΠΕ ως στρατηγικές Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και να συμπεριληφθούν στις εργασίες του Στρατηγικού Φόρουμ για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest-IPCEI) και να μελετηθεί η βιωσιμότητα τέτοιων έργων, ιδίως για την ηλιακή και αιολική ενέργεια
  • Να χορηγηθεί στους κλάδους ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το InvestEU, το Connecting Europe Facility (CEF), τα πράσινα ομόλογα, το Ταμεία για την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης –ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- και για τους υπό σύσταση μηχανισμούς ανάκαμψης από τον Covid-19/
  • Να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να ενθαρρύνεται η δημόσια στήριξη σε αυτές τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Θεσμοθετημένη στο εξής η λειτουργία των υποστατικών πώλησης ζώων

Σε κανονισμούς καθορίζεται η λίστα ζώων συντροφιάς   Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κανονισμούς για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τον τρόπο λειτουργίας των υποστατικών...

Δέκα οικολογικές συμβουλές μαγειρικής

Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης δεν είναι απλώς μία ιδεολογία αλλά αφορά τις καθημερινές επιλογές μας, από την διαχείριση των απορριμμάτων του νοικοκυριού μας και...

Πάει στην επιτροπή περιβάλλοντος η συζήτηση κανονισμών για κατοικίδια

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετίζει την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος των νέων Κανονισμών που ρυθμίζουν την κατοχή πώληση...

gree web banner 300x250 1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613