Διερεύνηση αύξησης πληθυσμού πουλιών από ΥΓΑΑΠ και Πτηνολογικό

Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διερεύνηση της αύξησης του πληθυσμού των πουλιών που ζουν σε γεωργικές εκτάσεις και την επίδραση που έχει σε αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο, υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την ποσοτικοποίηση του Δείκτη Επιπτώσεων Ι.19 «Αύξηση πληθυσμών πουλιών που ζουν σε γεωργικές εκτάσεις» και του Δείκτη Κοινών πουλιών για τα έτη 2023 -2024, με τη δυνατότητα ανανέωσης άλλων δύο χρόνων, με την προσφορά να κατακυρώνεται τελικά μετά τη σχετική αξιολόγηση στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου με την ανάθεση της σύμβασης θα αναλάβει την ποσοτικοποίηση ενός από τους δέκα περιβαλλοντικούς δείκτες επιπτώσεων, μέσω των οποίων θα αξιολογείται η επίδραση του Στρατηγικού Σχεδίου στο περιβάλλον.

Το κόστος της εκπόνησης του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ συν ΦΠΑ (και για τα 4 έτη) και θα καλυφτεί από το κονδύλι για τεχνική βοήθεια στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ