Άρχισαν οι αιτήσεις για το σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – Τα βήματα

  • Την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Σχεδίου.
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, το Σχέδιο «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων» (έναρξη αιτήσεων Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023).

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συμπερίληψη των εκτοπισθέντων που διαμένουν μόνιμα σε κατοικίες που βρίσκονται σε προσφυγικούς συνοικισμούς, στους δικαιούχους αυξημένης χορηγίας του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», για το οποίο η υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023.

Το Σχέδιο, που έχει συνολικό προϋπολογισμό €70 εκατ., περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά την 1η προκήρυξη του Σχεδίου που εφαρμόστηκε το 2021, διατέθηκαν €35 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα €35 εκατ. θα διατεθούν στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Ο βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, έτσι ώστε να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%. Η συνολική ετήσια εξοικονόμηση, η οποία θα επιτευχθεί από το σύνολο των επενδύσεων που θα επιχορηγηθούν, εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 192.000 Mwh.

Οι δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι των κατοικιών. Πέραν των εκτοπισθέντων που διαμένουν μόνιμα σε οικίες που βρίσκονται σε προσφυγικούς συνοικισμούς, το Σχέδιο παρέχει αυξημένα κίνητρα σε ευάλωτους καταναλωτές, καθώς επίσης και σε ιδιοκτήτες/ένοικους κατοικιών που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις €32.000, ανάλογα με τον τύπο επένδυσης που θα επιλέξει ο κάθε δικαιούχος.

Επιπρόσθετα, κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει εγκριθεί και το Σχέδιο «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων», με συνολικό προϋπολογισμό €500.000, το οποίο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζεται με ίδιους όρους με το συγχρηματοδοτούμενο Σχέδιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τους Οδηγούς Εφαρμογής των Σχεδίων, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.meci.gov.cy).

Η υποβολή αιτήσεων για τα δύο Σχέδια θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, 04/05/2023, μέσω της ιστοσελίδας https://fundingapps.mcit.gov.cy/. Το Υπουργείο θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 21/12/2023 και ώρα 23.59 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

 

YEEBT

Βήμα 1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ


Τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒ που προκηρύσσονται αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου και φαίνονται στον πίνακα ‘Χρηματοδοτικά Προγράμματα’ της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Από τον εν λόγω πίνακα μπορείτε να εντοπίσετε της προκηρύξεις που είναι ‘ανοικτές’ και να μεταβείτε στις επιμέρους ιστοσελίδες αναλυτικής πληροφόρησης για την εκάστοτε προκήρυξη.

Αφού εντοπίσετε το Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει προτρέπεστε όπως πρώτα μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή τα σχετικά έγγραφα σχεδίου (Οδηγός Σχεδίου, υπόδειγμα αίτησης, εγχειρίδιο υποβολής και ανακοίνωση προκήρυξης) και στη συνέχεια προχωρήσετε με την διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής αίτησης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών.


Βήμα 2: ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Για υποβολή αίτησης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ απαιτείται εγγραφή ΚΑΙ ταυτοποίηση σας στην Κυβερνητική διαδικτυακή πύλη Αριάδνη. Για ταυτοποίηση θα πρέπει να προσκομίσετε ταυτότητα ή/και άλλα απαιτούμενα έγγραφα (αναλόγως περίπτωσης Φυσικού προσώπου ή Οργανισμού) σε εξουσιοδοτημένο Γραφείο Ταυτοποίησης με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στην ιστοσελίδα Αριάδνης – παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος Εγγραφή και Ταυτοποίηση στην Αριάδνη.

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή και ταυτοποίηση σας στην Αριάδνη μπορείτε να εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων του ΥΕΕΒ πατώντας «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ» και χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σας στην Αριάδνη (username & Password).


Βήμα 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αφού εισέλθετε (μέσω login) στο ηλεκτρονικό συστήματος μπορείτε να δημιουργήσετε «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ» σε Σχέδιο Χορηγιών που είναι ‘ανοικτό για υποβολές’ και σας ενδιαφέρει. Σε κάθε στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχεται (βήμα-βήμα) επαρκής καθοδήγηση στην ONLINE φόρμα αίτησης, καθώς και μέσω σχετικού εγχειριδίου υποβολής αίτησης (pdf) το οποίο παρατίθεται στα «έγγραφα Σχεδίου».

Όταν δημιουργήσετε μία αίτηση μπορείτε να την φυλάξετε στο ηλεκτρονικό σύστημα σε κατάσταση «προσχέδιο» και να συνεχίσετε την συμπλήρωση της σε επόμενο στάδιο μέχρι την οριστική της υποβολή.


Βήμα 4: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ολοκληρώσετε επιτυχώς τον απαραίτητο έλεγχο ορθότητας θα μπορέσετε να προβείτε σε οριστική υποβολή της αίτησης σας πατώντας «Υποβολή». Επισημάνεται ότι αιτήσεις που υποβάλλονται δεν επιδέχονται οποιασδήποτε αλλαγής.

Με την επιτυχή υποβολή αίτησης στο σύστημα θα αποστέλλεται σχετική επιβεβαίωση υποβολής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνεται ότι με την υποβολή αίτησης θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσετε την υποβληθείσα αίτηση και να την τηρείτε στην κατοχή σας μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί (Uploaded) και να είστε σε θέση να την προσκομίσετε στο ΥΕΕΒ σε περίπτωση που ζητηθεί.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Οι όροι και πρόνοιες του εκάστοτε Σχεδίου καθορίζονται στον Οδηγό και επίσημα έγγραφα Σχεδίου.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η περίοδος για υποβολή αιτήσεων καθορίζεται στην ανακοίνωση της εκάστοτε προκήρυξης Σχεδίου – μετά την λήξη της περιόδου υποβολής καμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή.
  • Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του συστήματος με την δέουσα καθορισμένη διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Για βοήθεια / τεχνική ή άλλη υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο ΥΕΕΒ μέσω των στοιχείων «Επικοινωνίας». Επιπρόσθετα παρέχετε υπηρεσία Help-Desk για την Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (κατόπιν login).
  • Παράλληλα παρατίθεται η ενότητα «Ερωτήσεις-Απαντήσεις»για πρόσθετη πληροφόρηση.
  • Στην ενότητα «Βοηθήματα», παρατίθενται σύνδεσμοι για διάφορα δωρεάν λογισμικά εργαλεία για την μετατροπή/ένωση αρχείων σε PDF, τα οποία (εάν χρειαστεί) μπορείτε να κατεβάσετε και χρησιμοποιήσετε.

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ