Νέα πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων

Σήμερα η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά παραβάσεων για το περιβάλλον που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση απορριμμάτων και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται ουραγός σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πρακτικών με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να κερδίσει έδαφος και φαίνεται πως εντός του έτους που διανύουμε τα πράγματα θα μπουν στη σωστή σειρά με κυριότερο εγχείρημα να επιτευχθεί όσο το δυνατό υψηλότερος βαθμός υλοποίησης του ποσοστού ανακύκλωσης, αλλά και επαναχρησιμοποίησης εκ νέου των υλικών που απορρίπτονται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φιλελευθερου, ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Καδής αναφερόμενος στη διαχείριση αποβλήτων τόνισε ότι υπήρξε μία διαδικασία παράβασης, που αφορούσε το κλείσιμο των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι με την παράληψη της να κλείσει και να αποκαταστήσει τους δύο παράνομους ΧΑΔΑ στον Κοτσιάτη και το Βατί, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσει της Οδηγίας για την υγειονομική ταφή, επιβάλλοντας στην Κύπρο να καλύψει τα δικαστικά έξοδα, τα οποία δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συζητήσεων και συνεχών αναβολών, οι δύο παράνομοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων έχουν τερματίσει οριστικά τη λειτουργία τους στις 28 Φεβρουαρίου 2019 για όλα τα δημοτικά απόβλητα και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αποκατάστασης τους. Για τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Κομισιόν.

 

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση, εντός του 2020 αναθεωρείται ολιστικά το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα έχουν διαμορφωθεί κανονισμοί που καθορίζουν τις υποχρεώσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής αποβλήτων, καθώς και την εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ». Με αυτό τον τρόπο θα παρασχεθούν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα προς τους πολίτες για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Παράλληλα, το ΥΓΑΑΠ προχωρεί με την αναθεώρηση της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου των αποβλήτων, στη βάση των νέων απαιτήσεων και ποσοτικών στόχων που προκύπτουν από το πακέτο κυκλικής οικονομίας της ΕΕ.

Ως προς το θέμα της διαχείρισης αστικών λυμάτων, ο κ. Καδής ανέφερε ότι η Κύπρος θα έπρεπε να είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ από το 2012. Ωστόσο, τα έργα που είχαν γίνει μέχρι τότε υπολείπονταν σημαντικά από την κάλυψη των υποχρεώσεών μας. Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των οικονομικών της δυνατοτήτων, διαμόρφωσε ένα νέο πλάνο για εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, το οποίο φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, τον περασμένο Μάρτιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραλείψει να συμμορφωθεί στις περιπτώσεις διαχείρισης λυμάτων 31 οικισμών. «Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε την απάντησή μας ως προς τα μέτρα που έχουμε λάβει ή και έχουμε πρόθεση να λάβουμε για να συμμορφωθούμε. Για το θέμα αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε πρόσφατα αποφάσεις που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των έργων που απαιτούνται για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας» ανέφερε σχετικά.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ