Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο με τίτλο «Απόψεις σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα της πράσινης μετάβασης», με βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, η πλειονότητα των Ευρωπαίων —σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (88%)— συμφωνούν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν στο περιθώριο, ενώ οι περισσότεροι (77%) αισθάνονται προσωπική ευθύνη για την ανάληψη δράσης. Οι μισοί Ευρωπαίοι (50%) πιστεύουν ότι η ΕΕ καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για να διασφαλίσει μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, ενώ το ίδιο πιστεύει το 50% των ερωτηθέντων για τις περιφερειακές, δημοτικές ή τοπικές αρχές, το 47% για την εθνική τους κυβέρνηση και το 43% για τον επιχειρηματικό τομέα.

Όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση, σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας απ’ όσες θα καταργήσουν, ενώ το 61% πιστεύει ότι οι θέσεις αυτές θα είναι καλής ποιότητας. Ωστόσο, μόλις λίγο περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι οι σημερινές τους δεξιότητες τους επιτρέπουν να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση. Όσον αφορά τις τιμές, η οικονομική προσιτότητα της ενέργειας και των βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μείζον πρόβλημα. Το 93% όσων απάντησαν θεωρούν ότι το σημερινό επίπεδο των τιμών ενέργειας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες στη χώρα τους.

Η Επιτροπή, όπως αναφέρει, έχει ήδη προτείνει σειρά μέτρων για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση και θα συνεχίσει να θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο των σχετικών πολιτικών προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών και των μελλοντικών γενεών, με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη ως θεμελιώδεις αρχές της.

Σημαντικά κονδύλια της ΕΕ διατίθενται για τη στήριξη των κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών πολιτικής για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Η σύσταση του Συμβουλίου για τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα παρέχει συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τη θέσπιση μέτρων που αφορούν τις εργασιακές και τις κοινωνικές πτυχές. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 που πρότεινε η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι τις απαραίτητες δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση, καταλήγει η Κομισιόν. Η κοινωνική διάσταση της πράσινης μετάβασης θα αποτελέσει το κύριο θέμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα στις 16 και 17 Νοεμβρίου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ