Τι προνοεί το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα – «Ανοίγει μια κερκόπορτα…»

Το Τµήµα Περιβάλλοντος στη γνωµάτευσή του για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «αρκετές από τις πρόνοιες και ζώνες που προτείνονται µπορούν να επιφέρουν σηµαντική όχληση στα είδη από την υλοποίηση και λειτουργία έργων σε συγκεκριµένες περιοχές τόσο εντός, όσο και εκτός περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, ειδικά από ζώνες οι οποίες επιτρέπουν […]Read More

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Generated by Feedzy