«Πυρά» και από την Υπηρεσία Θήρας για το Αναθεωρημένο Σχέδιο Ακάμα

Στα πλαίσια της διαδικασίας ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για το αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε επιστολή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή, με ημερομηνία 17.05.2022, επισημαίνει «σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τους στόχους διατήρησης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα». Eπιπλέον, τα στοιχεία της Υπηρεσίας υποδεικνύουν ότι δεν υιοθετήθηκαν οι νομικά δεσμευτικοί όροι […]Read More

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Generated by Feedzy