Σχεδόν το 50% των ειδών πουλιών στον πλανήτη μειώνεται

Η τελευταία Έκθεση της BirdLife International για το Καθεστώς Διατήρησης των Πουλιών του Κόσμου (#StateOfTheWorldsBirds) περιγράφει με μελανά χρώματα το μέλλον των πουλιών και, κατ’ επέκταση, όλης της ζωής στη Γη.
Σε όλο τον κόσμο…
1f534 Σχεδόν το 50% των ειδών πουλιών στον πλανήτη μειώνεται
1f534 1 στα 8 είδη πουλιών απειλείται με εξαφάνιση
1f534 Τουλάχιστον 187 είδη έχει επιβεβαιωθεί ή εικάζεται ότι έχουν εξαφανιστεί από το 1500
1f534 Μόνο 6% των ειδών πουλιών του κόσμου αυξάνεται
Η επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας (με επακόλουθο την υποβάθμιση και απώλεια βιοτόπων και τη χρήση φυτοφαρμάκων) αποτελεί τη νούμερο ένα απειλή για τα πουλιά του κόσμου. Σε αυτό προστίθενται απειλές που ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα πουλιά όπως η παράνομη θανάτωση, η αποψίλωση των δασών, η κλιματική κρίση, η εισβολή ξενικών ειδών, η ρύπανση και η αστική ανάπτυξη.
Παρόλη τη ζοφερότητα, τα πουλιά μάς δίνουν λόγους για να παραμένουμε αισιόδοξοι.
 Γι αυτό και η Έκθεση παρουσιάζει τις λύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης στη βιοποικιλότητα. Αυτές οι λύσεις είναι αποτελεσματικές, και πολλές από αυτές εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την προστασία, την αποκατάσταση και τη διαχείριση των σημαντικότερων περιοχών για τη φύση, τη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας, την πάταξη της παράνομης θανάτωσης πουλιών και μια ενεργειακή πολιτική φιλική προς τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ