Πάει στην επιτροπή περιβάλλοντος η συζήτηση κανονισμών για κατοικίδια

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετίζει την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος των νέων Κανονισμών που ρυθμίζουν την κατοχή πώληση και ζώων συντροφιάς και ευχαριστεί όλους όσοι συνεργάστηκαν για την ετοιμασία τους υποβάλλοντας τις εισηγήσεις τους. Σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο για τους υπό αναφορά Κανονισμούς, το Υπουργείο επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Οι Κανονισμοί ρυθμίζουν για πρώτη φορά τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων πώλησης ζώων συντροφιάς (Pet Shops), διασφαλίζοντας την καλή διαβίωση των ζώων.

Επίσης, για πρώτη φορά, εφαρμόζεται μία θετική λίστα (Positive List) που περιλαμβάνει μόνο τα ζώα που επιτρέπεται να πωλούνται ή να κατέχονται ως κατοικίδια. Από τη λίστα αυτή απουσιάζουν όλα τα άγρια είδη θηλαστικών, προστατεύοντας τα ζώα αυτά από τη σύλληψη και την αιχμαλωσία τους, καθώς είναι γενικά αποδεκτό ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού τους ή ακόμα και στην εξαφάνισή τους από το φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, η κατοχή άγριων θηλαστικών δεν μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία τους.

Όσον αφορά ορισμένα ζώα που περιλαμβάνονται στη Θετική Λίστα, όπως κατσίκες, γουρούνια, άλογα και γαϊδούρια, τα οποία παραδοσιακά υπήρχαν στην Κύπρο, στους Κανονισμούς διασφαλίζεται η εξουσία των τοπικών αρχών να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν τη διατήρηση οποιονδήποτε ζώων εντός των ορίων ευθύνης τους. Σε περίπτωση που διαφανεί ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση, το Υπουργείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση επιπρόσθετων προνοιών.

(ΜΑΚ)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ