Καταπολέμηση της ανόδου της θερμοκρασίας από 18 ΜΚΟ της Ευρωπης

Θαλάσσια Συμμαχία για την Ενέργεια και τη Φύση ονομάστηκε ο συνασπισμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του ευρωπαϊκού αιολικού κλάδου και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων.

Οι εταίροι αυτού του συνασπισμού υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης δεσμευόμενοι να συνεργαστούν.

Ανάμεσα στους οργανισμούς είναι η Διεθνής Ορνιθολογική Εταιρεία BirdLfie International, το WWF και η Eυρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας WindEurope, εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ. Επίσης οι διαχειριστές συστημάτων στην κεντρική Ευρώπη Elia, Tennet, Amprion και άλλοι.

 

Μέσα στον συνασπισμό των φορέων αυτών, θα πραγματοποιείται ανοιχτός διάλογος όπου θα αξιολογούνται και θα συγκεντρώνονται οι υπάρχουσες πληροφορίες και εμπειρίες, για περαιτέρω έρευνα και θα διατυπώνονται προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Θέματα του διαλόγου

Τα θέματα διαλόγου περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την πλήρη ενσωμάτωση της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, την έρευνα, καινοτομία και πληροφόρηση για τη θαλάσσια αιολική ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ελαχιστοποίηση του κόστους και των επιπτώσεων.

 

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Μνημονίου, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει και πάλι ότι η θαλάσσια αιολική ενέργεια είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα με σημαντικά αναπτυξιακά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά και γεωστρατηγικά οφέλη. H ΕΛΕΤΑΕΝ την περίοδο αυτή εκπονεί ειδική μελέτη με σκοπό να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο.

Ο στόχος του 1,5ο C

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η επίτευξη του στόχου που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για τον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5οC θα απαιτήσει σημαντική αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων χερσαίων και θαλάσσιων σταθμών Α.Π.Ε. Σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων πρέπει να συμβαδίζει με τα οικοσυστήματα και τη φέρουσα ικανότητα των θαλασσών.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 1οC και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης της φύσης στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία είναι ορατές σε όλες τις θάλασσες της Ευρώπης. Ένα από τα κρίσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η απομάκρυνση των ορυκτών καυσίμων από ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα εντός χρονοδιαγράμματος συμβατού με τον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 οC.

 

πηγηecotec.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ