Γιατί χρειάζεται να ταΐζουμε τους γύπες σε ειδικούς σταθμούς σίτισης;

Από το 1996 μέχρι το 2000, η νόσος της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών αποτέλεσε την πιο σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Ως εκ τούτου, από το 2002 τέθηκε σε ισχύ υγειονομική νομοθεσία που έθεσε περιορισμούς στη χρήση ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα η συλλογή και η μεταφορά νεκρών ζώων από κτηνοτροφικές μονάδες σε μονάδες επεξεργασίας για αποτέφρωση.
Λιγότερα κουφάρια στην ύπαιθρο σήμαινε τη μείωση της διαθέσιμης τροφής για τους γύπες της Ευρώπης, κάτι το οποίο επέφερε τεράστιο πλήγμα στους πληθυσμούς. Λύση σε αυτή την πρόκληση αποτελούν οι σταθμοί σίτισης (γνωστοί ως ταΐστρες ή εστιατόρια), οι οποίοι αυξάνουν τη διαθέσιμη τροφή και έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση των γυπών, αφού αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης και βελτιώνεται η αναπαραγωγική επιτυχία.
Η παροχή τροφής στους γύπες ήταν το θέμα του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Σαρδηνία και στο οποίο συμμετείχαμε μαζί με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου. Στο σεμινάριο είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε για βέλτιστες πρακτικές παροχής συμπληρωματικής τροφής που να προσομοιάζουν ένα πιο φυσικό τρόπο διάθεσης τροφής για αυτό το πτωματοφάγο είδος. Το σεμινάριο περιλάμβανε επίσης επίσκεψη στους σταθμούς σίτισης στις κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στη Σαρδηνία.
Στην Κύπρο, το κράτος λειτουργεί 4 ταΐστρες για γύπες, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος #LIFEwithVultures, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα δημιουργήσει ακόμα μία. Πέρα από τη λειτουργία αυτών των ταϊστρών, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η προώθηση ενός βιωσιμότερου τρόπου αύξησης της διαθέσιμης τροφής, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σαρδηνίας. Αυτό είναι και το πλησιέστερο ανάλογο του πώς τρέφονταν οι γύπες στο παρελθόν και είναι μια λύση η οποία διερευνάται για εφαρμογή και στην Κύπρο στο μέλλον, ώστε να στηριχθεί ένας πιο υγιής πληθυσμός.
 Στο μεταξύ, οι προσπάθειες κατά των δηλητηρίων που αποτελούν την κυριότερη απειλή για το είδος στην Κύπρο συνεχίζονται και εντείνονται.
1f517 Περισσότερα: www.lifewithvultures.eu

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ