Φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ: Ποιος βιάζεται;

Δύο χρόνια προσπάθειες για να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ ΑΗΚ και Υπουργείου Παιδείας και άλλα δύο πιθανόν να χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 4,2MW στα σχολεία με την ενεργό συμβολή και προσφορά της ΑΗΚ, που είναι ο κύριος χρηματοδότης του έργου.

Η προσφορά ύψους 5,5-6 εκ. ευρώ (αντί 9,6 εκ. όπως αρχικά υπολογιζόταν) κατακυρώθηκε σε πέντε συνολικά κυπριακές εταιρείες και το έργο αναμένεται να καλύψει 120.000 τ.μ. σε 405 σχολεία όλων των βαθμίδων. Σ’ αυτό το έργο περιλαμβάνεται και η υδρομόνωση και θερμομόνωση των επιφανειών επί των οποίων εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά.

Ήδη εγκαινιάστηκε πρόσφατα η πρώτη μονάδα στο Α’ Γυμνάσιο Αθηένου. Το κόστος του έργου θα αποπληρωθεί σταδιακά από το Υπουργείο Παιδείας σε περίοδο 20 ετών. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία θα συμβάλει στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του κράτους, στην παραγωγή πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ προς τα κράτη-μέλη της, όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και θερμοκηπιακών αερίων, στην εκπλήρωση του εναρμονιστικού και υποδειγματικού ρόλου που πρέπει να έχουν τα δημόσια κτίρια στον τομέα της ενέργειας και στην καλλιέργεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών και ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Να σημειώσουμε ότι η ΑΗΚ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί από το 2014 ένα ακόμα πάρκο φωτοβολταϊκών στο Τσέρι, ισχύος 3 MW, ενώ μετά από πολλές δυσκολίες αναμένεται να δημιουργήσει ένα δεύτερο στην περιοχή Ακρωτηρίου Λεμεσού, ισχύος 20 MW. Μόνο με τη λειτουργία αυτού του πάρκου η ΑΗΚ αναμένει να επιτύχει την ισοδύναμη αφαίρεση 17.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από το περιβάλλον… Από αυτό το στοιχείο και μόνο γίνεται αντιληπτό γιατί με τόσο αργό ρυθμό εισέρχονται στην ενεργειακή αγορά οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ώρα που η ΕΕ κτύπησε κουδούνι για την «πράσινη συμφωνία» και την ολοκληρωτική εγκατάλειψη των συμβατικών πηγών ενέργειας μέχρι το 2050. Ένα άλλο τεράστιο πάρκο φωτοβολταϊκών, ισχύος 66 MW, η ΑΗΚ θα αναπτύξει στην περιοχή Αχερά σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή.

Στο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται εξάλλου και το πάρκο στον Άγιο Ιωάννη, ισχύος 3,5 MW. Τέλος η ΑΗΚ, στο πλαίσιο των στόχων της για «ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον», έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στα κεντρικά της κτίρια, καθώς και στο χώρο στάθμευσης των επισκεπτών παρά τα κτίρια αυτά στη νότια είσοδο της Λευκωσίας.

Νίκη Κουλέρμου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ