Επιχορήγηση για ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού σε κατοικίες

Σχέδιο χορηγιών ύψους €600 χιλ. για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων

Σχέδιο χορηγιών ύψους €600 χιλ. για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι το σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος-Το Αύριο», εμπίπτει στη στρατηγική για ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 21.12.2007.

Ανάμεσα στις αλλαγές που έχουν γίνει είναι ότι επιχορηγούνται πλέον μόνο ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια), των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί κατά 35% ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου με παράλληλη σημαντική αύξηση του ποσού χορηγίας. Συγκεκριμένα, το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €450 ανά κατοικία/σύστημα (από €350 ευρώ που ήταν πέρσι – αύξηση 28,5%), ενώ για οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα €900 (από τα €700 που ήταν πέρσι – αύξηση 28,5%).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βάσει του σχεδίου επιχορηγούνται ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος και πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση Solar Keymark, ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι ενεργειακής τάξης Β ή ανώτερης, αν είναι χωρητικότητας μέχρι και 200Lt, ή ενεργειακής τάξης C ή ανώτερης για χωρητικότητα μεγαλύτερη από 200Lt. Επιλέξιμες είναι μόνο εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ – Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Εγκαταστάσεις που θα γίνονται από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά Μητρώο δεν θα μπορούν να επιχορηγηθούν.

Όλες οι πληροφορίες για το σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy

 

Δεν έχει αναδρομική ισχύ
Το σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και η επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του σχεδίου. Θα παραμείνει ανοικτό μέχρι 01/10/2022 ή μέχρι την οριστική υποβολή 1.300 αιτήσεων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ