Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία από Frederick για πτηνοπανίδα Κύπρου

Με σκοπό να παρουσιάσει σε μαθητές και μαθήτριες τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της πτηνοπανίδας σε σημαντικές οικολογικές περιοχές της Κύπρου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, ο Δρ. Χρίστος Μαμμίδης, Eρευνητής στη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου BIOMON, πραγματοποίησε επίσκεψη στις 27 και 28 Απριλίου στα Δημοτικά Σχολεία Δευτεράς και Κάτω Πύργου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Frederick, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία της πτηνοπανίδας της Κύπρου και για τη συμβολή του ερευνητικού έργου BIOMON στην προστασία της πτηνοπανίδας και της βιοποικιλότητας.

Το έργο BIOMON, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος HORIZON EUROPE – ERA Fellowships, αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την παρακολούθηση των πουλιών σε αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας της Κύπρου, χρησιμοποιώντας ακουστικούς αισθητήρες.

Η πτηνοπανίδα αποτελεί σημαντικό δείκτη της οικολογικής κατάστασης μιας περιοχής και μεταβολές στην παρουσία και στη συχνότητα των πουλιών μπορούν να υποδείξουν αλλαγές στο περιβάλλον, την ποιότητα του οικοσυστήματος και την ύπαρξη απειλών για την επιβίωσή τους, αναφέρεται.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο BIOMON ως ανάδοχος φορέας. Στην ερευνητική ομάδα του έργου συμμετέχουν ο Δρ. Μαμμίδης και ο Δρ. Χάρης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ