Διαφοροποιημένο το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Οικίες

ισωσ σε ενδιαφερουν

Αλλαγές στις πρόνοιες του Σχεδίου χορηγιών για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε οικίες, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του σε ό,τι αφορά στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιδίωξη του Υπουργείου είναι όπως το Σχέδιο επαναπροκηρυχθεί το 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., από τον οποίο απορρέουν οι σχετικές πιστώσεις. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων πολιτών, καθώς και των επαγγελματιών του τομέα, αφού οι αλλαγές που προγραμματίζονται τους αφορούν άμεσα.

Ανάμεσα στις αλλαγές που προωθούνται είναι το Σχέδιο να καλύπτει μόνο εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ – Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων, σύμφωνα με τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 374/2015). Εγκαταστάσεις που θα γίνονται από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά Μητρώο, δεν θα μπορούν να επιχορηγηθούν.

Ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που δεν έχουν εγγραφεί στο υπό αναφορά Μητρώο, όπως προχωρήσουν άμεσα στις διαδικασίες εγγραφής τους. Σημειώνεται ότι για την εγγραφή στο Μητρώο ένας εγκαταστάτης (που διαθέτει τα προ-απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, κατάρτιση και επαγγελματική πείρα όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 374/2015), πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
1.    Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης.
2.    Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση από εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό.
3.    Να υποβάλει προς την Υπηρεσία Ενέργειας τη σχετική αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους εξουσιοδοτημένους φορείς κατάρτισης και εξεταστικούς οργανισμούς και τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, παρακαλώ όπως αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας: www.energy.gov.cy

imagew

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Τι συμβαίνει με τα κατοικίδια ζώα και τη μόλυνσή τους από Covid-19

Τα πιο σημαντικά εκτρεφόμενα ζώα στη Γερμανία δεν μπορούν να μολυνθούν με τον κορωνοϊό ούτε και να τον μεταδώσουν στον άνθρωπο, κάτι που ισχύει...

Σχέδιο χορηγίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που...

Χιλιάδες θάνατοι από ατμοσφαιρική ρύπανση στις 5 πλέον πυκνοκατοικημένες πόλεις διεθνώς

Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει 7 εκατ. ανθρώπους κάθε χρόνο   Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θανάτους στις πέντε πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου πέρσι, παρά...

gree web banner 300x250 1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

GumActivital e1589827214613