Η 30η Σεπτεμβρίου η τελική προθεσμία για διαθεσιμότητα πλαστικών προϊόντων που απαγορεύει ευρωπαϊκή Οδηγία

Η 30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι το τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα πλαστικών προϊόντων που διατέθηκαν στην κυπριακή αγορά πριν την 3η Ιουλίου 2021, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, σημειωνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904/ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα πλαστικά προϊόντα, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου με τον 48(Ι)/2022, […]Read More

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Generated by Feedzy