Αποδίδει ο αγώνας για προστασία και ανάδειξη των θαλάσσιων χελώνων του νησιού µας

Για τα δύο απειλούµενα είδη χελωνών, της Πράσινης και της Καρέτα, παρατηρείται αύξηση φωλεοποίησης «Ο κόσµος επιθυµεί να βλέπει τις χελώνες, ωστόσο οι χελώνες δεν επιθυµούν να βλέπουν εµάς» Για τη χελώνα Καρέτα (Caretta caretta), που χαρακτηρίζεται σε παγκόσµιο επίπεδο ως ευάλωτη (vulnerable) και την Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas), που απειλείται µε εξαφάνιση (endangered), ο […] , …Συνέχισε την ανάγνωση στο dialogos.com.cy Read More

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Generated by Feedzy